Abbaa seeraa Haayiluu Kiflee Eenuyutu Ajjeese?

21, 2017 | VOA Afaan Oromoo

Haailuu Kiflee
Godina Ilubabor Algee aanaa suphee Sooddoo keessatti abbaa seeraa ta’uun hojjetaa kan turan obbo Haayiluu Kiflee Muddee 7 bara 2009 Mattuu deemuuf Algee irraa ka’anii utuu hin deebi’in hafuu maatiin, manni murtii fi poolisiin Godinaa Ilbubaaboor nuuf ibsanii jiru.

Reeffi isaaniis bosona naannoo Gambeelaa Maashaa jedhamu keessatti kan argame baatii sadii booda ta’uu pooliisiin nuuf ibsee jira. Du’uu abbaa seeraa Haailuu ilaalchisee maatii fi angawaa mana murtii Godinichaa akkasumas poolisiin nuuf ibsaniiru. Haati Haailuu Aadde Alamanash Fufaas mucaan isaanii ka biroon Boontuu jedhamtu duraa duutee ishee awwaaluuf karaa bu’ee karaatti na duraa hafe jedhu.

Akkaataan du’uu isaa, eenyu akka ajjeese qoratamaa ka jiru ta’uu isaaf namoonni shakkaman to’annaa poolisii jala jiraachuu isaaniif qorannaan irratti geggeessamaa ka jiru ta’uun ibsamee jira.

Kan Sodaatan Du’aa  kan hin Oolles Du’aa

Namichatuu baayyee sodaata jedhan.Namoota baayyee wajjin utuu karaa deemuu galgalli dhufnaan ,” maaloo nan sodaa dha jidduu keessan na rafisaa”, jedhee gaafate. Tolee jedhanii jidduu rafisan. Halkan sagalee wayyii dhaga’anii maalinni ? yaroo jedhan  “calluma jedhaa anaani dha bocoqsaa jiraa”, jedhee jedhan.

Sodaachuun isaa nama marara. Namni hunduu wal qixxa onnee ykn gootumaa qaba jechuun hin danda’amu. Garuu jecha kana irraa baayyee kan  nama gadisiisuu,”  maaloo naaf dirmadhaa, naaf qaqqabaa, na qabatee jira”,  jedhee iyyuu irraa warra fayyaa qabaniin, “calluma jedhaa “, jedhee ofii du’uuf  filachuun isaa akka jiraatti sodaan ajjeessee jiru agrsiisa. Warri isa wajjin jiran sodaa waan hin qabanneef isa iyyuu lubbuu olshuu danda’u turan. Inni garuu waan sodaaf aboomamee jiruuf  gargaarsa tokko utuu hin gaafatiinii fi utuu hin argatiin lubbuun isaa akka bilaashatti darbu godhe.


Injifannoon Qabsoon Bilisummaa  Saba Oromoo bara darbe gonfate keessa inni duraa sodaa moo’achuu dha.  Injifannoon kun kan argame qeerroo fi qarreen Oromoo murannoo guutuun harka duwwaa diina meeshaa waraanaa baraa amma funyaan isaa gahutti hidhatee jiru dura dhaabbachuudhaan dhiiga isaanii  akka lolaa gannaa dhangalaasudhaan. Biyyaa lafaa kana irratti bilisummaa tola argame hin beeku Sabni bilisummaa lolate hunduu wareegama qaallii baasee jira. Garbummaa jalaa umurii guutuu jiraachuu irra aduu bilisummaa guyyaa tokko arganii du’uun waan guddaa dha. Warri bilisummaa kaayyoo godhatee bilisummaaf wareegame lubbuun isaanii bara baraan bilisummaan jiraata. Seenaa qabsoo bilisummaa saba isaaniis dhiigan barreessanii waan darbanii sabni isaanii dhala dhalaan isaan yaadata hafa.

OROMO: General Tadesse Biru, a father of Oromo Nationalism. by Samirawit GirmaTadesse Birru (circa 1920 – March 19, 1975) was a Colonel General of the Ethiopian Imperial Army and an Oromo nationalist. Initially a strong proponent of Ethiopian unity, Tadesse eventually became an activist for the empowerment of the Oromo people in the 1960s. His advocacy turned into repeated attempts to overthrow the government through a coup and later through a military rebellion. He was eventually captured and executed by the Derg regime. He is considered to be the father of modern Oromo nationalism.

There are no shortcuts to freedom

March 20, 2017 | Rundassa Asheetee Hundee Irraa

Throughout my student years at the university, and for a considerable time thereafter, I blamed those in power for not giving us the freedom we deserve not fully understanding that everyone represents own interest.

For example, the Tigreans fought very hard and came to power and now they have what they wanted. The question is, should the Tigreans give away everything they worked for? Do the rest of us deserve to have something we never worked for?

We hear the Tigre rulers talking about“Democracy” but they don’t seem to understand that democracy means is to change the way we think and progress. But the question is, can progression possible without understanding others rights?

Ololli Dharaa fi Diinummaa ABO Irratti Aggaammate Oromoo Dadhabsiisuufi!

Gurraandhala 24, 2017 | Qixxeessaa Lammii Irraa
Waldhaansoon doohaa lolaati, Mammaaksi duudhaa dubbiiti, Jabbileen biifa kormaati, Gaggabni seensa du’aati.
Jechoota kana sababa malee miti kan dhimma itti bahe. Maaliif jedhamuun hin oolamu. Deebiin gabaabaadha. Namni of hin fakkaatne nama biraa fakkaachuu hin danda’u. Namni of hin qeeqne nama biraa qeequu hin danda’u. Haalli yeroo ammaa murna yartuun dhimma qabsoo sabaa irratti hundaawamee odeeffamu maal akka fakkaatu kan hin hordofin malee kan hordofee fi quba qabu akka gaaritti beeka.

Namootni qabsoo sabaa irratti namoota bara dheeraaf rakkatan ta’e jedhanii itti bobba’anii maqaa balleessan of fakkaataniiti malee nama biraa fakkaatanii waa jechuu akka hin dandeenye kan hubatan natti hin fakkaatne. Dhimma qabsoo irratti yaada fedhe kennachuu kan danda’u guyyaa tokkoofis yoo ta’e nama itti ifaajee beeku ta’uu qaba. Waldhaansoon namootni dhimma qabsoo hin beekne qabsaawotaan qabuu fedhan tolaaf osoo hin taane lola barbaadaniiti. Oromoon har’a nama waliin lolu hin beekne, kan obboleessa isaan ololuuf dheekkamu yoo jiraate doofaa diinaan ergame qofa.

Ginbot 7 and Dr. Berhanu Nega’s hostility toward Oromo cause

Feburary 25, 2017 | By Geresu Tufa

The naked hostility of Ginbot 7 and significant sections of the Amhara elite against the Oromo national liberation struggle came to the surface over the last month.

Their radio stations, television broadcasters, writers, paltalk rooms, bloggers, websites and social media pages opened a war of attrition on the Oromo Liberation Front, Oromo activists and the Oromo people at large. All in unison took the offensive on laughable grounds. The intensity was deafening; the repetition was monotonous; the relay was wide and the substance was empty.

As the saying goes, “old habits die hard”. Certainly, such malicious coverage was carried out in accordance with their old racist adage: “minim atamentu ye-Gallan goffere inkuan be-wejigira yisheshal be-weree”. Consumed within such racist obsession, they entertained their own illusion; celebrated a non-existent victory; propagated a non-convened congress; applauded an unfounded change of program. An article, titled “the Integrity of Public Writing” authored by Ephrem Madebo signifies the epitome of such hasty mania.

The torturous fields of Ethiopia’s rehabilitation centre

Feburary 25, 2017 | By Befeqadu Hailu
Befeqadu Hailu, a member of the Zone-9 blogging group was arrested for criticizing the State of Emergency Declaration, in an interview he gave to the Voice of America. In this note, he shares what he witnessed during his stay at Awash Sebat Military Training Centre, which was turned into a rehabilitation centre for people arrested during the State of Emergency.
Wakoma Tafa was planning to get married on Sunday 9 October 2016, when the police arrested him just three days before his wedding day in Alem Gena -a town 25kms west of Addis Ababa. On his would-be wedding day, the Police took Wakoma to Awash Sebat Federal Police Training Centre, turned into a ‘rehab centre’ (Tehadiso Maekel) as per the Ethiopia’s State of Emergency.
I met Wakoma after the Command Post (a special unit established to to enforce the state of emergency declaration measures) transferred me to Awash Sebat along with 242 other ‘suspects’ from Addis Ababa. Together, we were over 1000 people.
"The day we arrived at the center, we saw many youngsters in worn-out dirty shirts, walking barefoot in two lines. A fellow detainee related that it looked like a scene from the movie series ‘Roots’. ----- Befeqadu Hailu