Ilma Ummatni Oromoo Itti Boonuu Qabu

Hagayya 22, 2016 | Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) irraa

Addunyaan Itophiyaa akka lamatti beeka. Mootummootni Itophiyaa empaayera humnaan ijaaramte humnaan tikfatuu fi dantaa isaanii guuttatuuf jecha hacuuccaa fi saaminsa gaggeessaniin biyyoota addunyaa jiran keessaa biyya hiyyeettii maayii taasisuu fi biyya ummatootni kumoota dhibbaan sababa beelaan keessatti dhuman tahuun beekan. Dhugaan kun sirna ykn mootummaa tokko jalatti qofa osoo hin taane mootummoota hunda keessatti mul’atuun Itophiyaan maqaa salphinaa kana jalaa akka hin baane taasise.
Itophiyaan kan ittiin beekamte kan biraa waltajjii ispoortii ti. Waltajjii nagaa kana irratti maqaa Itophiyaa kan waamsisan irra hedduun ilmaan Oromoo ti.

The Bravest Olympian in Rio — Ethiopia’s Feyisa Lilesa Risks Death But Speaks Out About Killings of Oromo Protesters in Ethiopia After Earning Olympic Silver in Marathon

August 21, 2016 | Letsrun.com
RIO DE JANEIRO — Plenty of storylines emerged from the 2016 Olympic marathon. Eliud Kipchoge stamped himself as the greatest marathoner of all time by winning the race in 2:08:44. Galen Rupp earned the bronze medal to cap a stellar meet for the United States distance squad. But those are sporting achievements. What Ethiopia’s Feyisa Lilesa did today goes far beyond running.
As Lilesa crossed the finish line in 2:09:54 to earn the silver medal, he threw his hands above his head to form an “X”. Afterward, at the post-race press conference on a dais 50 yards from the marathon finish line, he spoke slow, powerful, chilling words, explaining the gesture was meant to demonstrate his solidarity with his Oromo people in Ethiopia. Amnesty International reports that at least 97 Oromo were killed inpeaceful anti-government protests earlier this month. This is the latest in a string of protests that Human Rights Watch estimates have resulted in over 400 deaths in all. In addition to the killings, many more have been arrested and detained by the government.

Ethiopia’s Bloody Crackdown: The Case for International Justice

August 18, 2016 | By Felix Horne, Senior Researcher, Horn of Africa

Ethiopian security forces gunned down at least 100 people a week ago in the bloodiest weekend in the ninth month of anti-government protests. Unlike previous protests, which have been largely confined to the Oromia region, the protests on August 6 and 7 were also in the northern Amhara region. Altogether at least 500 people have been killed since November and tens of thousands have been detained during the largely peaceful protests.

Ethiopia: TPLF to stage-manage and carry out a “terrorist” attack, intelligence sources warn

August 18, 2016 | By Engidu Woldie

Sources close to ESAT disclosed that the TPLF regime in Ethiopia is prepared to carry out deadly attacks that mimics the work of terrorists in cities across the nation and use that as an excuse to squash the growing popular resistance against the regime in the name of fighting Al Shabaab terrorists.
The sources said the TPLF intelligence and security has selected five locations – Adama, Dire Dawa, Gondar, Bahir Dar and Shashemene – to target public places and higher institutions of learning. The plan was to use Somali speaking individuals from the Ethiopian Somali region to carry out attacks at the selected locations, according to the sources.

OLF is Spirit

August 18, 2016 | By Mathias Gudina

OLF is Spirit, OLF is a Movement and OLF is 40+ million people: 

  • If you think OLF is dead, you are wrong because OLF lives in the hearts and minds of Oromo people.
  • If you think OFC is not OLF, you are wrong because OLF lives in OFC hearts and minds, 
  • If you think ODF is not OLF, again you are wrong, because it lives in ODF hearts and minds; 
  • If you think KWO is not OLF, you are wrong, because it lives in KWO hearts and minds; 
  • If you think OPDO is not OLF, you are wrong because majority of OPDO members have OLF in their hearts and minds.

Indefatigable Quest for Freedom in Oromia amid Massacre

August 14, 2016 | By Gabisso Halaale

“I prefer liberty with danger to peace with slavery.” Jean-Jacques Rousseau
“Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.” Marthin Luther King Jr.

Waliigaltee ODF fi PG7 ilaalchisee gaafiilee deebii argachuu qaban

Hagayya 14, 2016 | Abdii Boruutiin

Gaaffii fi Galii Siyaasaa Ummata Oromoo Caalaatti Ifa Gochuu

Hagayya 13, 2016 | Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

Akeekni Siyaasaa QBO ABOn hoggonamuu, “Hundeen akeeka qabsoo kanaa, mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo argamsiisuuf, sirna kolonii Oromiyaa irraa kaasudhaan, Oromiyaa kolonii, hacuuccaa fi saamicha bifa hundaa jalaa bilisa baasuun mootummaa Walaba Oromiyaa dhaabuu dha. Kunis kan mirkanaawu, murtii bilisaa ummata Oromootiin mootummaa walaba Oromiyaa ijaarratuu yookiin tokkummaa siyaasaa haaraya fedhii, qixxummaa, kabajaa dantaa gama hundaa fi demokraasummaa irratti hundaawe ummattoota ollaa Oromiyaa fi biraa wajjiin dhaabbachuu keessaa filatuuni dha.” jedha. Kana jechuun ammoo Referandum bilisaa Ummataa Oromoof aanjawuun murtaawuun xumurama jechuu akka tahe eenyuufuu ifaa dha.

ULFO: Gaaga’ama Hanqinni Tokkummaa Jaarmiyoota Siyaasaa Oromoo

Hagayya 10, 2016

Baroota 15 dura, qabsoo bilisummaa Oromoo qindoomina dabrees hanniisaa itti horuudhaf, humna qabsaawotaa mooraa takkatti walitti fiduun gaafii yeroo belbeltuu akka ture waan yaadatamu. Akkuma beekkamuu malu, hireen qabsoo saba Oromoo dhuma bara 1992 keessaa mudate, hanga bara 2000 keessa Tokkummaan Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO) bu’uraawetti, faffaca’iinsa jaarmiyoota kan haalan yaachisaa ti ture. Faca’iinsa uummameef furmaata ma’ii soquun hawwii fii iyyaannaa saba Oromoo maraa ture. Itti dabalees, jaarmiyooleen siyaasaa Oromootis dhiibbaa sabichaatin rakkoo faca’iinsa moraa QBO kessatti dhalateef  hiikkaa aggaamuf yeroo itti dirqaman ture. Haala kanattu, dirree marii jaarmiyoota siyaasaa jidduutti yeroo duraatif bane. Itti ba’iinsi marii kanaatis, tokkummaa jaarmiyoota Oromoo kaayyoo bilisummaa Oromoo fii walabummaa Oromiyaatif qabsaawan mara agoobaro takka jalatti walitti fiduudhan, dhawata keessaa, tokkummaan isaani akka mirkanaawu haala mijeessuu kan jedhu ture. QBO rakkoolee jaarmiyoota fii akkasumas qabsaawota jidduu turaniin gaadi’amee gulantaa ol’aana fii abdachiisa irraa ga’u hanqachuun isaa hubatamuudhan, dhibdeelee qabsicha korkodan irraa aanudhaan, jaarmiyaa cimaa fii waaltawaa tokko kan qabsaawonni marti keessatti hammatamani qooda ga’a itti gummaachuu danda’an, akkasumas hooggana bilchinaa fii qaroominaan qabsicha kayyoo isaatin mamii tokkoon maleetti ga’uudhaf murate sosso’u fii sossoosu tokko horachuudhaf THBO Fulbaana 2000 keessa uummame.

THE OPDO CHALLENGE: DEFINING THE PROBLEM

August 10, 2016 | Ezekiel Gebissa, Special to Addis Standard

In the last two years, the Oromia region has gone through tumultuous times. New political realities are emerging. A new generation of Oromos has arisen demanding respect for constitutionally-guaranteed, universally-accepted human rights. The awakening of a new demand-bearing generation is a new political reality signifying the Oromo struggle for human dignity has now reached a stage of irreversibility. This is a new experience that gives hope to future generations of Oromos. Every generation has passed on ideas worth fighting for to the succeeding generation.