Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa (RSWO) - Gurraandhala 02, 2017 : [Kaabinootni OPDO Maqaa Haaromsa Jedhuun Olola Oofaa Jiraachuu]

             

Godina Arsii Aanaa Amiinya Magaalaa Addellee Keessatti Kaabinooti OPDO Ummata Dogoorsuu Yaalan Hin Milkoofne.

Gurraandhala 02, 2017 | Gabaasaa Qeerroo

Godina Arsii Aanaa Amiinyaa Magaalaa Addeellee keessatti OPDOn karaa kaabinoota isiitin hojiin dargaggootaf uumamee dargaggoota keessan warra hojii hin qabne dhuftanii akka galmeessitan jechuun gandaa gandarra deemtee uummata goyyomsaa akka jiran Qeerroon gabaasa. 

Akka Qeerroon gabaasetti Wayyaaneen dargaggoota maatin isaanii hin galmeessisin humna Qeerroo qindeessu jechuun adamsuu akka heddus dhagayameera. Asuma Godinuma kana Aanaa Heexosaa Magaalaa Abaadir keessatti basaasaa wayyaanee dargaggoota hiisisaa fi reebicha irraan geessisaa ture, hojjataa bulchiinsa magaalattii kan tureefi ammas itti jiru Muhaammad H/ Awwal jedhamu irratti uummanni naannichaa halkan kaleessaa miidhaa hamaan irra gayuun amma Hospitaala Asallaatti yaalamaa jiraachuu Qeerroon Aanichaa gabaasee jira.

Oromiyaan yoo walaboomte malee, furmaatni xumuraa Oromoof hin argamu

Amajjii 31, 2017 | Abdii Boruutiin
Namni mata-duree barreeffama kanaa argu, qabiyyee barruu kanaa dubbisuu yoo baatellee, dhaamsi isaa maal ta’uu akka danda’u ni hubata jehdeen yaada. Haa ta’u malee, maaliif barruu gabaabaa kana waanan dhiyeesseef, qabxiilee tokko tokko kaasee ibsuun barbaada. Gara qabiyyee barreeffama kiyyaa otuu hin seeni dura, mee waan dhiyoo kana Sabboontota Oromootiin dubbatamaa ture fi mooraa Habashootaa keessatti waca uume tokko tokkon kaasa.
“Itoophiyaan diigamtu malee, Oromoon nagaa hin argatu. Itoophiyaan Oromummaa hin fudhanne fi hin kabajne diigamuu qabdi. Itoophiyaan caccabuu qabdi malee diimookraata’uu hin dandeessu….” fi k.k.f.

Hearing Thursday: American Fights to Continue Case Against Ethiopian Spyware

January 31, 2017 | Electronic Frontier Foundation (EFF)
Foreign Governments Must Be Held Accountable for Wiretapping Americans in the U.S.
Washington, D.C. – On Thursday, February 2, at 9:30 am, the Electronic Frontier Foundation (EFF) and the law firms of Jones Day and Robins Kaplan will urge an appeals court to let an American continue his suit against the Ethiopian government for infecting his computer with custom spyware and monitoring his communications for weeks on end.
With the help of EFF and the Citizen Lab, the plaintiff in this case found Ethiopian government spyware on his personal computer in Maryland several years ago. Our investigation concluded that it was part of a systemic campaign by the Ethiopian government to spy on perceived opponents.

ONN: Liyyuu Police and its history – Is it another dimension of Agazi?

         

Qophii Qanqee show Amajii 22, 2017 Gaafi fi deebi Artist Elemo Ali waliin

         

RSWO – Amajji 22, 2017 – Oduu fi Qophilee Biroo

          

Diinota Qabsoo Keenyaa Addaan Baafnee Beekuun Murteessaadha

Amajjii 24, 2017 | Ibsaa Gaaddisaa Irraa
Qabsoo Qarayyoo Ilmaan Sabaatiin Jalqabamte Galiin Gahuuf Cufti Ilmaan Oromoo Bakkayyuu Kaanee Dirqama Oromummaa Keenya Bahachuun QBO Itichuuf, Diinota Qabsoo Keenyaa Addaan Baafnee Beekuun Murteessaadha.
Yeroo ammaa Sochiin Qabsoo Bilisummaa Oromoo guddatee sadarkaa Ol aanaa irra gahee jira. Ilmaan Oromoo addaatti ammoo Sabboontotni sabaa sadarkaa garaagaraa keessatti haala adda addaan qooda irraa fudhataas turan;fudhataas jiru.Waan ta’eefis Kanaan booda qabsoo kana wanni of booda deebisu tookkollee hin jiru.
Lukkeelee diinaa garaaf jiraatan ykn gantoota dantaa isaaniitiif jecha diina jala fiiganiin ala, yeroo ammaa irra guddeessi ummata Oromoo hiree isaa akka sabaatti ofii murteeffachuu kan hin feene hin jiru.
Jarreen garaaf bulan kunneen QBOn yoo gufate dantaa isaanii miti.